Обратно Цифровите географски данни за Кампания 2023 са публикувани в СЕУ

Цифровите географски данни за Кампания 2023 са публикувани в СЕУ

Цифровите географски данни за Кампания 2023 са публикувани в СЕУ

   В Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) са публикувани цифрови географски данни (shp. файлове) за заявените за подпомагане площи за Кампания 2023.
   Земеделските стопани, кандидатствали за директни плащания на площ, могат сами да изтеглят графичните данни за заявените парцели и блокове на земеделски стопанства от личния си профил в СЕУ след идентификация с потребителско име и парола. 
   Shape файловете са геометричен географски формат за запис на пространствено местонахождение и атрибутна информация на географски обекти.
   Генерирани са следните файлове, в проекция UTM zone 35N:

  • PRC_.shp – Геометрия на земеделските парцели;
  • PRC_.shx – Индекс към геометрията на обектите;
  • PRC_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация; съдържа данни за декларираните култури и схеми за всеки парцел;
  • BZS_.shp – Геометрия на блоковете на земеделско стопанство;
  • BZS_.shx – Индекс към геометрията на обектите;
  • BZS_dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация – съдържа данни за местоположението на блоковете на земеделско стопанство и кампанията, за която се отнасят данните.

   В СЕУ са налични и карти на блоковете на земеделските стопанства (БЗС), заявени по директни плащания Кампания 2023 на всеки фермер, декларирал площи, които са достъпни в pdf формат.
   Цифровите географски данни и картите на БЗС са достъпни в индивидуалните профили на земеделските стопани в СЕУ, раздел „Справки“, секция „Специфични справки по конкретни схеми“, като от кампания 2023 тук са поместени и данните свързани с предварителната условност – „Отстояние на декларирани парцели до водни обекти“ и „Изчислени наклони на декларирани парцели (в %)“.