Обратно ДФ „Земеделие“ индексира цените по училищни схеми

ДФ „Земеделие“ индексира цените по училищни схеми

ДФ „Земеделие“ индексира цените по училищни схеми

    Държавен фонд „Земеделие“ индексира цените за доставки на плодове, зеленчуци, млечни продукти и мед по училищни схеми. Методиката с таблиците за единични разходи по схемите за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата в Република България e изменена. Причината за това са колебанията на цените на стоки и услуги, породени от военния конфликт в Украйна, както и в следствие на задълбочаващата се икономическа рецесия в световен мащаб.

   При определяне на цените на порция се взима предвид общия индекс на потребителски цени (ИПЦ) от НСИ. Индексацията на цените ще се приложи за втория учебен срок – от 1 февруари 2023 г. до края на учебната 2022/2023 г. Това е второто увеличение на цените на продуктите по училищните схеми за настоящата учебна година. На сайта на ДФ „Земеделие“ са публикувани таблиците за единични цени за учебната година 2022/2023 г.

    До момента Държавен фонд „Земеделие“ е изплатил близо 14 млн. лв. (13 900 253 лв.) по двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2022/2023 г. От тях близо 11 млн. лв. (11 080 797 лв.) са за реализирани доставки на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти. Останалите средства, в размер на 510 292 лв., са за възстановяване на разходи за доставка на пчелен мед. ДФЗ изплати и 2 309 164 лв. за възстановяване на Данък добавена стойност (ДДС) на одобрени фирми – изпълнители.