Обратно ДФ „Земеделие“ изплати над 550 млн. лева по ОПДУ за Кампания 2023

ДФ „Земеделие“ изплати над 550 млн. лева по ОПДУ за Кампания 2023

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе на земеделските стопани с приключили административни и проверки на място първи транш по интервенция „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ) за Кампания 2023. Изплатени са общо 550 620 390,48 лв. на 46 990 стопани.
Това е интервенцията с най-голям бюджет и очаквано плащане от земеделските стопани. ДФЗ успя в заложения срок в индикативния график да осъществи плащане, въпреки късното приключване на приема на заявления за настоящата кампания, изцяло новата нормативна уредба и множеството изменения в нея, свързани с прилагането на новия програмен период.
Изчисленията по ОПДУ са извършени съобразно актуалните резултати от Системата за мониторинг на площ и данните предоставени от Министерство на земеделието и храните (МЗХ) по предварителен слой „Физически блокове“, както и специализирания слой „ПЗП – косене“ към 1 декември. Включени са и резултатите  получени при обработката на всички подадени заявления за корекция и/или несъгласие от фермерите през месец ноември 2023 г.
Ставката за първия транш по интервенцията „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ за Кампания 2023 е определена със заповед на министъра на земеделието и храните и е в размер на 179,93 лева/ха.
Както и през предходния програмен период, след одобряване на окончателни данни за слой  „Физически блокове“ и специализирания слой „ПЗП – косене“ ще бъдат извършени и финалните оторизации и плащания по ОПДУ. Извършването на първоначални изчисления и оторизации по интервенцията с индикативна ставка за съответната година при плащанията през месец декември на годината на кандидатстване е механизъм, който предоставя възможност на стопаните да получат първоначално подпомагане по ОПДУ още в рамките на календарната година на кандидатстване.