Обратно ДФ „Земеделие“ изплати още над 3,5 млн. лева на земеделските стопани за изхранване на животните

ДФ „Земеделие“ изплати още над 3,5 млн. лева на земеделските стопани за изхранване на животните

ДФ „Земеделие“ изплати още над 3,5 млн. лева на земеделските стопани за изхранване на животните

     Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе над 3,5 млн. лв. (3 570 900 лв.) на 2 242 стопани по помощта de minimis за изхранване на животни. Субсидии получиха животновъдите, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, подали заявление за подпомагане след 28 февруари. Припомняме, че на 7 март ДФ „Земеделие“ изплати над 19 млн. лв. (19 431 786 лв.) по държавната помощ на 10 310 земеделски стопани, подали заявление за подпомагане до 28 февруари 2022 г., включително. До момента общо изплатените средства на животновъдите по помощта за изхранване на животни са 23 млн. лв. (23 002 686 лв.).
    Ставките за подпомагане са:
• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;
• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за млечни крави;
• до 45 лв. за млечни крави в планински райони;
• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;
• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за месодайни крави под селекционен контрол;
• до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за биволи;
• до 16 лв. до 200-то животно, вкл. и до 11 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
• до 11 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;
• до 11 лв. за овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3);
    По помощта кандидатстват стопани с допустими за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). Животновъдите се подпомагат за допустимия брой животни след проверка за реализация по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или (ПНДЖ3).
    Предстои още земеделски стопани да получат подпомагане след приключване на допълнителните административни проверки. Припомняме, че общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години.