Обратно ДФЗ изплати близо 85 хил. лв. по проект за изграждане на места за пикник край язовир Доспат

ДФЗ изплати близо 85 хил. лв. по проект за изграждане на места за пикник край язовир Доспат

ПРСР и ПМДР / 21.01.2022
ДФЗ изплати близо 85 хил. лв. по проект за изграждане на места за пикник край язовир Доспат

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати близо 85 хил. лв. (84 931,17 лв.) на община Доспат по процедура BG14MFOP001-4.012 на МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат" - "Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности".
   Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изграждане на дребнoмащабна туристическа инфраструктура - беседки, места за пикник и паркинг за автомобили, кемпери и туристически каравани край язовир Доспат.
    Целта на проекта е повишаване атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги в полза на рибарските общности.