Обратно ДФЗ изплати на градинарите 76,5 млн. лева обвързана подкрепа за Кампания 2023

ДФЗ изплати на градинарите 76,5 млн. лева обвързана подкрепа за Кампания 2023

   Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 76,5 млн. лв. (76 537 464 лв.) по интервенциите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци (ПиЗ) за Кампания 2023. Субсидии получиха 11 553 земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци и оранжерийно производство, допустими за подпомагане по осемте интервенции, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. Средствата са изплатени в максимален размер след извършването на всички административни проверки и проверки на място. 

  • Финансовата подкрепа по интервенциите за обвързано подпомагане за плодове (ИП) възлиза на общо 38 818 384 лв. 
  • Оторизираните средства по интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване (ИП – Н) са 2 285 488 лв. 
  • По интервенцията за подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) (ИЗ-ДККП) са наредени 4 543 138 лв.
  • Финансова подкрепа, в размер на 5 182 151 лв., получиха стопаните, заявили интервенцията за подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер) (ИЗ-П).
  • Изплатената сума за подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън) и картофи за нишесте (ИЗ-КЛЧ) възлиза на 4 249 143 лв. 
  • Общо 8 666 318 лв. са преведени по интервенцията за подпомагане доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (ИЗ-МЗДП). 
  • Наредените средства, които постъпиха по сметките на оранжерийните производители (ИОП), са 12 380 526 лв. 
  • Преведената сума по интервенцията за плодове и зеленчуци в планинските райони (ИЗП-пл) е общо 412 316 лв. 

   Ставките по интервенциите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2023 са определени със Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-580 от 03.06.2024 г. Помощта се определя съгласно изискванията в Наредба 3 от 10 март 2023 г. (за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции). 
   Припомняме, че по интервенциите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци не подлежат на субсидиране кандидати, които не са предоставили и подписали изискуемата декларация и опис по образец, утвърдени от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за произведената от тях продукция и използвани семена и посадъчен материал, съгласно чл. 33, чл. 34, ал. 1 и § 8 от Заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 10.03.2023 г. Не подлежат на подпомагане и кандидатите по интервенциите за обвързано подпомагане за плодове (ИП), които не са предоставили документ, с който да докажат, че насаждението е в период на плододаване. Документът следва да е издаден от агроном, придружен от копие на дипломата на агронома.