Обратно ДФЗ изплати над 1,4 млрд. лева в помощ на българското земеделие за първите шест месеца на годината

ДФЗ изплати над 1,4 млрд. лева в помощ на българското земеделие за първите шест месеца на годината

ДФЗ изплати над 1,4 млрд. лева в помощ на българското земеделие за първите шест месеца на годината

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати за първите шест месеца на 2022 година над 1,4 млрд. лв. (1 413 758 272 лв.) в помощ на земеделските производители. Изплатените средства са в направления – „Директни плащания“ „Държавни помощи“, „Селскостопански пазарни механизми“, Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.
    За Кампания 2021 г. земеделските стопани получиха директни плащания от над 1,8 млрд. лева (1 858 189 711 лв.). За първите шест месеца на тази година по Кампания 2021 са разплатени 971 352 286 лв., а от 16.10.2021 г. до 31.12.2021 г. - 886 837 425 лв. Плащанията бяха извършени при спазване на заложения индикативен график. Най-голямото плащане, което получиха стопаните, е по схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Над 715 млн. лв. (715 599 618 лв.) бяха разпределени между 56 425 земеделски производители. Друго голямо плащане е по Схемата за зелени директни плащания (ЗДП). По нея бяха изплатени над 452 млн. лв. (452 108 016 лв.). Подпомагане получиха 56 425 земеделски стопани, които спазват изискванията за зелените плащания. Животновъдите получиха 170 452 323 лв. за Кампания 2021. На сайта на Държавен фонд „Земеделие“ се въведе нова функционалност – брояч, който отчита в реално време изплатените средства по директни плащания.
     По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 - 2020) за периода януари – юли 2022 г. са изплатени близо 149 млн. лв. (148 719 853 лв.).
    По Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 фонд „Земеделие“ изплати над 8 991 178 млн. лв.
    За първите 6 месеца на годината по схемите на държавните помощи земеделските производители са подпомогнати с близо 239 млн. лв. (238 892 885 лв.). 143 132 508 лв. от тях е държавната подкрепа, която стопаните получиха по Ковид помощта в средата на юни.
    От началото на годината до 30 юни 2022 г. по инвестиционните схеми за държавни помощи към земеделските производители бяха преведени 875 277 лв.
   По „Помощта под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ ДФЗ преведе 10 461 879 лв.
    По схемата за кредитиране със средства на Държавен фонд „Земеделие” на стопани с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство в периода януари – юли са финансирани 157 проекта за 665 311 лв.
     По пазарните мерки за първото полугодие са изплатени близо 34 млн. лв. (33 799 601 лв.). Най-много средства са наредени по училищните схеми – 26 322 632 лв. По Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор са преведени над 6,7 млн. лв., а 194 552 лв. получиха пчеларите по Националната програма по пчеларство. Изплатените средства на одобрените организации на производители на плодове и зеленчуци, изпълняващи оперативни програми, надхвърля 572 хил. лв.