Обратно ДФЗ изплати през февруари над 3 млн. лева на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

ДФЗ изплати през февруари над 3 млн. лева на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

ПРСР и ПМДР / 07.03.2024

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) изплати през месец февруари над 3 млн. лв. (3 103 451,55 лв.) на 32 бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР).
14 бенефициера са получили 1 016 560,43 лв. по мярка 5.3 “Мерки за предлагане на пазара” от ПМДР. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсации за смекчаване на последиците от война на Русия срещу Украйна върху риболовните дейности, ограничаване на въздействието от сътресението на пазара и веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури.
ДФ „Земеделие“ изплати 52 246,62  лв. на 3 бенефициера по мярка 1.9 “ Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните операции”.Безвъзмездната финансова помощ е под формата на компенсации за собственици на риболовни кораби и рибари, които временно са преустановили риболовни дейности, за справяне с последиците от войната.
На Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ДФЗ е изплатил  584 030,38 лв. по мярка 3.1 „Контрол и изпълнение“. Средствата са отпуснати за разширяване на обхвата на СНРК и електронното докладване на данни чрез добавяне на предварително уведомление и сертификат за улов на калкан и други видове риба под специално наблюдение.
416 003 лв. безвъзмездната финансова помощ е получил бенефициер за оборудване и подобряване на параметрите на отглеждане на африкански сом, както и за инсталиране на фотоволтаици върху сградата на рибното стопанство.  Средствата са отпуснати по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от ПМДР 2014-2020.
ДФЗ изплати 366 165,31 лв. на община Каварна по процедура 2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията”“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“. Средствата са за изграждане на крайбрежна алея в Каварна, която да представлява място за разходка и отдих на жителите и гостите на града.
На община Камено са изплатени 164 775,12 лв. по процедура 4.098 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за създаване и промотиране на цялостен туристически продукт "Крепост Русокастро" чрез опазване, социализация и представяне на културното, природното и историческото наследство, част от територията на МИРГ-а. 
108 079,77 лв. са изплатени  на бенефициер по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“. Помощта се отпуска за създаването на аквакултурно стопанство чрез използването на рециркулационна система от закрит тип, което ще позволи да бъдат контролирани условията на средата по време на производствения цикъл.
Община Бяла е получила  68 724,05 лв. по мярка 1 „Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен“. Средствата са за закупуване и доставка на оборудване и материали, подпомагащи дейността на рибарската общност.
ДФ „Земеделие“ изплати 68 700 лв. на бенефициенр по мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за събитие на язовир Батак "Язовир Батак - Пази и Обичай", което цели опазване и защита на околната среда в рибарската територия. 
53 095,98 лв. са изплатени на бенефициер по мярка 3.1.1 Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Варна“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за популяризиране на природното и морско наследство чрез практикуване на екологичен спорт и организирането на екологични инициативи.
45 500 лв. са преведени на бенефициер по мярка 3.1 "Развитие на нови туристически продукти и атракции" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Несебър-Месемврия“.  Средствата са за "Национален събор на морските приключения и рибата" в гр. Несебър, чиято е цел  е повишаване на културата към опознаване и опазване на морето, представяне на водните спортове и възможностите за забавление. 
ДФ „Земеделие“ изплати 43 222,10 лв. на община Варна по мярка 3.1.1 Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Варна“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за дейности, насочени към запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческо, природно и морското наследство, като дигитализация на архива на създателят на Морската градина-Антон Новак.
35 947,05 лв. получи бенефициер по  мярка 2.2. Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Пазарджик. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изграждането на информационна система на бизнеса в рамките на рибарската област. 
27 090,77 лв. са изплатени на бенефициер по мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Несебър-Месемврия“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за обновяване на материалната база на Народно читалище "Саморазвитие-1950", както и проведен  „Фестивал на поминъка и традициите“.
ДФ „Земеделие“ изплати 23 000 лв. на бенефициер по процедура 4.098 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за "Морски Фест Бургас" в гр. Бургас, плаж Крайморие на който са представени възможностите за културно-исторически туризъм на остров "Света Анастасия" и манастира в него. 
20 610,97 лв. безвъзмездна финансова помощ е отпусната на бенефициер по мярка 7.1 "Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат". Средствата са за изграждане на  демонстрационна камина с пещ и шиш, и пушилня за риба, с цел атрактивно приготвяне на рибата.
ДФ „Земеделие“ изплати 9 700 лв. на община Самоков по мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Самоков“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за обновяване на площадно пространство пред кметство и читалище на с. Маджаре.