Обратно ДФЗ изплати в срок остатъка по извънредната държавна помощ заради войната в Украйна

ДФЗ изплати в срок остатъка по извънредната държавна помощ заради войната в Украйна

ДФЗ изплати в срок остатъка по извънредната държавна помощ заради войната в Украйна

    Близо 72.3 млн. лв. доплащане получиха 35 329 стопани по схемата за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022 г. в рамките на утвърдения бюджет по помощта. Това стана възможно вследствие на остатъчен ресурс, на база на който, Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) взе решение да увеличи ставките по помощта.

    Общо изплатената сума по помощта към момента възлиза на 425 437 533 лв.

   Припомняме, че утвърденият бюджет по схемата е 426 млн. лева. Максималният интензитет на извънредното подпомагане по схемата бе повишен от 62 000 евро на 250 000 евро след като на 15.11.2022 г. Европейската комисия одобри изменение на държавната помощ.

   През септември тази година беше открит първия прием по помощта. След изтичане на срока за подаване на заявления, бяха получени сигнали от земеделски стопани, които са пропуснали за подадат документи в този срок. В тази връзка с решение на УС на ДФЗ бе отворен допълнителен прием от 14 до 18 ноември 2022 за стопаните, които не са кандидатствали по помощта през септември.

    Остатъчният бюджет беше разпределен на всички допустими и по двата приема кандидати, при увеличени ставки, както следва:

     Направление „Животновъдство“

   Размер на помощта за едно животно ЕПЖ, ДПЖ:

    • млечни крави под селекционен контрол – от 468 на 487 лв.

   • млечни крави – от 371 на 386 лв.

   • млечни крави в планински райони – от 371 на 386 лв.

   • месодайни крави и/или юници – от 323 на 334 лв.

   • месодайни крави под селекционен контрол – от 396 на 441 лв.

   • биволи – от 420 на 436 лв.

   • овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – от 66 на 71 лв.

   • овце майки и/или кози майки в планински райони – от 50 на 54 лв.

   • овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – от 50 на 54 лв.      Размер на помощта за едно животно под селекционен контрол: 

    • коне – от 100 на 115 лв.

    Размер на помощта за едно пчелно семейство:

   • пчелно семейство – от 20 на 24 лв.

   Направление „Растениевъдство“

   Размер на помощта за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати, марули, бамя, тиквички и тютюн:

    • ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – от 2 779 на 3 149 лв./ха

   • сливи и десертно грозде – от 2 779 на 3 149 лв./ха

   • домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – от 2 880 на 3 300 лв./ха   

   • пипер полски – от 3 673 на 4 123 лв./ха

   • домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни:

    – за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – от 68 060 на 74 060 лв./ха

   – за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – от 5 538 на 7 338 лв./ха

   • ягоди оранжерийни, малини оранжерийни – от 19 330 на 22 830 лв./ха

   • картофи, лук, чесън – от 2 781 на 3 201 лв./ха

   • моркови, зеле, дини и пъпеши – от 2 511 на 2 911 лв./ха

   • винено грозде – от 449 на 839 лв./ха

   • маслодайна роза – от 1 557 на 1 927 лв./ха

   • ориз – от 449 на 549 лв./ха

   • черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – от 449 на 549 лв./ха

   • салати и марули – от 1 630 на 1 990 лв./ха

   • бамя – от 2 242 на 2 612 лв./ха

   • тиквички – от 1 758 на 2 118 лв./ха

   • тютюн - от 1 118 на 1 468 лв./ха.