Обратно ДФЗ отпуска 3,5 млн. лева за съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция

ДФЗ отпуска 3,5 млн. лева за съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция

УС / 20.02.2023
ДФЗ отпуска 3,5 млн. лева за съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция

   На свое заседание днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди ресурс от 3 500 000 лв. за 2023 г. по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“.

  До влизане в сила на новите схеми за държавни помощи, съгласно законодателството за държавните помощи след 2023 г., се предвижда сега действащата схема да се прилага до 30.06.2023 г.

   Целта на помощта е насърчаването на малки и средни предприятия, земеделски стопани, производители на плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, и други неблагоприятни климатични събития, посредством частично компенсиране на разходите за сключване на застрахователна полица.

    През 2021 г. по искане на браншовите организации схемата беше пренотифицирана, като в обхвата ѝ бяха включени зърнените култури: пшеница, ечемик, царевица и маслодайни: слънчоглед и рапица.

   Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии към застрахователните компании.

   При плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн подпомагането е не повече от 195 лв. на хектар. При зърнени и маслодайни култури подпомагането е до 21 лева на хектар.

   Предстои да бъдат изготвени указания за кандидатстване