Обратно ДФЗ отпуска над 2,6 млн. лева за борба с вредителите през 2022г.

ДФЗ отпуска над 2,6 млн. лева за борба с вредителите през 2022г.

ДФЗ отпуска над 2,6 млн. лева за борба с вредителите през 2022г.

  Общо 2 660 000 лв. ще получат оранжерийните производители и картофопроизводителите за борба с вредителите през 2022 г., реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие”.
     500 000 лв. е утвърденият ресурс по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Целта на помощта за борба с доматения миниращ молец е ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии.      Максималният интензитет на помощта е до 100% от разходите по закупуване на продукти и средства за растителна защита за предотвратяване и унищожаване на нашествието от доматен миниращ молец – Tuta absoluta в оранжерии. През 2022 г. размерът на ставката за подпомагане нараства от 2500 лв./ха с ДДС на 3000 лв./ха с ДДС. През 2021 г. 93 земеделски стопани получиха подпомагане в размер на 195 052 лв.
    Финансов ресурс от 2 160 000 лева ще получат земеделските стопани по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“.
     Размерът на помощта за борба с неприятели по картофите е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието от почвени вредители от сем. Телени червеи (Elateridae). Помщта през 2022 г. ще бъде увеличена от 850 лв./ха, с включен ДДС на 1 020 лв./ха, с включен ДДС. През 2021 г. 339 земеделски стопани получиха 1 786 925 лв. по схемата.
    Предстои ДФ „Земеделие“, съвместно с Министерство на земеделието, да изготви указания за предоставяне на двете помощи.