Обратно ДФЗ преведе 2,6 млн. лева на производителите на оранжерийни зеленчуци по de minimis

ДФЗ преведе 2,6 млн. лева на производителите на оранжерийни зеленчуци по de minimis

ДФЗ преведе 2,6 млн. лева на производителите на оранжерийни зеленчуци по de minimis

    Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 2 615 647 лв. по помощта de minimis за подпомагане на земеделски стопани, произвеждащи оранжерийна продукция. Средства получават 825 земеделски стопани от 841 допустими за подпомагане.
   Периодът, в който фермерите имаха възможност да кандидатстват по схемата, продължи от 28 март до 11 април 2022 г.
     Припомняме, че УС на ДФ „Земеделие“ реши да бъдат отпуснати 3,5 млн. лв. по de minimis на производителите на оранжерийни зеленчуци. Земеделските стопани, отглеждащи зеленчуци оранжерийно производство (домати, краставици и пипер), се подпомагат при ставка 5 400 лв./ха.
     След съгласуване с бранша бе взето решение утвърденият ресурс да се предостави на производителите на оранжерийна продукция за покриване на част от производствените разходи по технологична карта за реколта 2022 г. Подпомагането важи както за отопляеми, така и за неотопляеми оранжерии.
     След приключване на необходимите административни проверки предстои да бъдат преведени средствата и на останалите стопани, заявили помощта.