Обратно ДФЗ преведе над 31 млн. лева за протеинови култури за Кампания 2023

ДФЗ преведе над 31 млн. лева за протеинови култури за Кампания 2023

ДФЗ преведе над 31 млн. лева за протеинови култури за Кампания 2023

   Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ) преведе над 31 млн. лв. (31 077 749 лв.) по интервенцията „Обвързано с доходите подпомагане за протеинови култури“ (ИПК) за Кампания 2023. Финансовите средства се разпределят между 14 078 земеделски стопани, които отглеждат фасул (за зърно), леща, нахут, грах за зърно (зимен и пролетен),  фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан, както и смески от тях.
   Ставката за Кампания 2023 г. е в размер на 284,90 лв. на хектар. Тя е определена със Заповед РД 09-467 от 26.04.2024г. на министъра на земеделието и храните.
   Право на финансова подкрепа имат земеделски стопани, които отговарят на изискванията на чл. 35 от Наредба 3 от 10.03.2023 г. Те трябва да обработват най-малко 0,5 хектара (заедно или по отделно) с протеинови култури, а площите им да са допустими за подпомагане по ОПДУ.