Обратно Градинарите получиха 79 млн. лева обвързана подкрепа за Кампания 2022

Градинарите получиха 79 млн. лева обвързана подкрепа за Кампания 2022

Градинарите получиха 79 млн. лева обвързана подкрепа за Кампания 2022

    Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) оторизира близо 79 млн. лв. (78 980 287 лв.) по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2022. Субсидии получиха 12 470 земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци и оранжерийно зеленчукопроизводство. Помощта е изплатена в максимален размер след извършването на всички административни проверки и проверки на място. Общият размер на изплатените суми по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (СП - основна) е 33 185 305 лв. Оторизираните средства по Схемата за обвързано подпомагане за плодове сливи и десертно грозде – СП (други) е 7 556 784 лв.

   По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци домати, краставици, корнишони и патладжан (СЗ – ДККП) преведените субсидии са 4 753 563 лв., а по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци  моркови, зеле, дини и пъпеши (СЗ – МЗДП) –  5 144 399 лв. Наредените средства, които постъпиха по сметките на оранжерийните производители (СЗо), са 8 530 717 лв. Преведената сума по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци пипер (СЗ – П) е 4 070 779 лв., а по схемата СЗ – КЛЧ (картофи, лук и чесън) е в размер на 15 738 740 лв.

   Ставките по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2022 са определени със следните Заповеди на министъра на земеделието:  РД 09-383/28.03.2023г., 09-384/28.03.2023г., 09-385/28.03.2023г., 09-386/28.03.2023г., 09-387/28.03.2023г., 09-388/28.03.2023г., 09-389/28.03.2023г. Помощта се определя на хектар при отчитане на изискването за добив, съгласно приложение № 5 от Наредба 3 от 17.02.2015 г.

    Припомняме, че по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци не подлежат на субсидиране кандидати, които не са предоставили и подписали изискуемата декларация и опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за произведената от тях продукция, както и копията на документите, които доказват нейната реализация в периода, посочен в чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.