Обратно Информация за кандидатите, подали заявления по извънредната финансова помощ за слънчоглед

Информация за кандидатите, подали заявления по извънредната финансова помощ за слънчоглед

Информация за кандидатите, подали заявления по извънредната финансова помощ за слънчоглед

   Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е изпратил уведомителни писма чрез Системата за електронни услуги (СЕУ)  на кандидатите, подали заявления по извънредната финансова помощ за слънчоглед във връзка с извършване на административните проверки за изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на. За 371 кандидати е върнат отговор за недействителна електронна поща.
   В секция „Извънредни схеми за подпомагане“ на сайта на ДФЗ, кандидатите с недействителни електронни пощи могат да направят проверка дали УРН-то им фигурира в Списъка, след което да проверят в СЕУ за получено писмо.
   Припомняме, че по извънредната финансова помощ за земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед в ДФЗ бяха подадени 12 466 заявления в периода на приема от 09.08. до 22.08.2023 г. Заявените площи със слънчоглед от кандидатите са 836 359.70 хектара. Бюджетът на помощта от Европейския фонд за гарантиране на земеделието за подпомагане на земеделските стопани е 32 759 650,00 лв., като национално финансиране също е в размер на 32 759 650,00 лв. Помощта ще бъде изплатена до 30 септември 2023 г.