Обратно Кръстосаните проверки за Кампания 2023 приключиха с рекордно малко застъпени площи

Кръстосаните проверки за Кампания 2023 приключиха с рекордно малко застъпени площи

   Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) приключи кръстосаните проверки на подадените заявления по интервенциите на директни плащания за Кампания 2023. Ревизирани са 3,882 млн. хектара, декларирани в заявленията на 64 941 кандидати. В резултат на извършения контрол са установени 665 ха двойно декларирани площи, заявени от 992 бенефициери. Статистиката показва, че за Кампания 2023 г. са регистрирани най-ниските нива на застъпвания откакто в страната ни се прилагат директните плащания като инструмент на Общата селскостопанска политика (от 2007 г.). За сравнение, за Кампания 2014 беше отчетен  негативен рекорд при застъпванията на площи. Тогава бяха констатирани 54 733  застъпвания с обща  площ от 43 хил. хектара. 
   Информация за установените застъпвания е публикувана в индивидуалния профил на всеки земеделски стопанин, вписан в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ. Данните са публикувани в раздел „Справки“, секция „Двойно декларирани площи“.
   Припомняме, че от Кампания 2019 не се налага земеделските стопани да се явяват в областните дирекции на фонда, където с документи изясняваха принадлежността на двойно декларираните площи. При обработката им ДФЗ използва данни за регистрираното правно основание, които се предоставят от Министерство на земеделието и храните.
   В допълнение, ДФЗ информира бенефициентите, че вече е възможно да оттеглят от подадените заявления за Кампания 2023 парцели или животни, както и интервенции към тях. Самото оттегляне става при спазване на Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.