Обратно Над 2 млн. лева изплати ДФЗ на стопаните за компенсиране на 100% пропаднали площи

Над 2 млн. лева изплати ДФЗ на стопаните за компенсиране на 100% пропаднали площи

2 094 216 лв. получиха 195 земеделски стопани по държавната помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“.
Подпомагането по схемата се състои в директни помощи за напълно унищожени култури. Помощта е в размер на до 80% от действителните разходи за отглеждане на плодове и зеленчуци и до 40% за зърнено-житните и маслодайни култури пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед. 
Съгласно схемата, земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане. 
Със средствата бяха подпомогнати стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи за щети, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия през 2023 г.