Обратно Над 420 000 деца ще получават продукти по Училищните схеми през учебната 2022/2023 г.

Над 420 000 деца ще получават продукти по Училищните схеми през учебната 2022/2023 г.

Над 420 000 деца ще получават продукти по Училищните схеми през учебната 2022/2023 г.

     През учебната 2022/2023 година плодове и зеленчуци ще получават 422 671 деца от 3 347 училища и детски градини, а млечни продукти ще се раздават на 421 029 малчугани, обхванати в общо 3 336 учебни заведения. Одобрени са общо 104 заявления по европейските училищни схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, а списъкът е публикуван на сайта на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА). 

     През новата учебна година по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ децата ще получават не само конвенционално произведени пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, но и продукти, добити по биологичен път. Малчуганите ще хапват отново и пчелен мед –  от 3 до 6 пъти през учебната година. Доставките ще се извършват при предварително уточнен и съгласуван с директора на учебното заведение график.

   Припомняме, че съгласно Наредбата за условията и реда за прилагане на Училищните схеми (чл. 15, ал.9), всички одобрени заявители могат до 10 дни след издаването на акта им за одобрение да коригират предоставения във Фонда график с доставките. Корекцията се извършва при промяна на учебните дни от компетентните органи.

     За изминалата учебна година 2021/2022 по европейските схеми ДФЗ – РА е изплатил общо 35 млн. лв. (35 220 507лв.). От тях близо 29 млн. лв. (28 421 509 лв.) са за реализирани доставки на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, на пресни плодове и зеленчуци в училищата и детските градини. Останалите средства, в размер на 946 900 лв., са за възстановяване на разходи за доставка на пчелен мед. Фондът е превел и 5 852 098 лв. за възстановяване на Данък добавена стойност (ДДС) на одобрените фирми – изпълнители.