Обратно Николай Каварджиклиев: За пет дни ДФЗ–РА изплати над 136 млн. лева в помощ на българското земеделие

Николай Каварджиклиев: За пет дни ДФЗ–РА изплати над 136 млн. лева в помощ на българското земеделие

Други / 11.03.2022
Николай Каварджиклиев: За пет дни ДФЗ–РА изплати над 136 млн. лева в помощ на българското земеделие

     Само за пет дни Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди плащания за над 136 млн. лв. (136 265 375 лв.) в помощ на земеделските производители. Средствата са в три направления – „Държавни помощи“, „Директни плащания“ и „Селскостопански пазарни механизми“. Това съобщи изпълнителният директор на институцията Николай Каварджиклиев.
    „Фермерите посрещат с тревоги започващия стопански сезон, а правителствата от ЕС – с безпокойство за обезпечаване на продоволствената сигурност на своите народи. На фона на напрегнатата международна обстановка, нарастващите цени на енергоносителите, които водят до скок при себестойността на новата земеделска продукция, работата на Разплащателната агенция е изключително отговорна. Трябва адекватно да защитим интересите на българските стопани. За тях е изключително важно дали субсидиите от Кампания 2021 ще дойдат навреме, за да заложат новата реколта или да подсигурят храна на животните, преди да е станало прекалено късно. Фонд „Земеделие“ подхожда с огромна отговорност и разбиране към тази многопластово усложнена ситуация. Затова поемам ангажимент към стопаните да не бавим нито с ден плащанията към тях. Помощна е най-полезна и ефективна, когато се предоставя навреме, в подходящия момент. Ако закъснее, дори и да е многократно по-голяма, тя се обезсмисля“, подчерта Каварджиклиев.
    В понеделник ДФЗ преведе близо 20 млн. лв. (19 431 786 лв.) на животновъдите, които отглеждат крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки по схемата de minimis. Средствата бяха разпределени между 10 310 стопани.
    На 8 март Разплащателна агенция изплати близо 13 млн. лв. (12 850 016 лв.) по двете европейски схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2021/2022 г. От тях 10 256 303 лв. са за реализирани доставки на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в училищата и детските градини. 461 057 лв. са за възстановяване на разходи за доставка на пчелен мед, а 2 132 656 лв. са за възстановяване на данък добавена стойност (ДДС) на одобрените фирми – изпълнители.
    На 9 март 1 985 фермери, които отглеждат стари автохтонни породи и прилагат изискванията за пасторализъм, получиха близо 28 млн. лв. (27 935 542 лв.). Финансовата подкрепа е по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020.
    „Днес оторизирахме 76 млн. лв. на овощарите и градинарите по седемте схеми за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2021. Средствата се разпределят между 12 952 земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци и оранжерийно производство“, съобщи изпълнителният директор на ДФЗ – РА.
    Николай Каварджиклиев подчерта, че публичността и прозрачността в работата на институцията ще бъде надградена и оптимизирана. Стриктно ще се следи разходването на средствата от националния бюджет и Европейските фондове, които институцията администрира. Всяко действие ще бъде извършвано в съответствие със законодателството.
    „Поставям като приоритет и дигитализацията в системите на Разплащателната агенция, където предстои много работа. Изпълнението на тази задача е закъсняло, но съм убеден, че заедно със земеделските стопани ще намерим верните решения, за да се отговори на предизвикателствата, пред които ще се изправим през утрешния ден“, каза още Каварджиклиев.