Обратно Нова географска карта облекчава работата на земеделските стопани в СЕУ

Нова географска карта облекчава работата на земеделските стопани в СЕУ

Други / 06.06.2024
Нова географска карта облекчава работата на земеделските стопани в СЕУ

   Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) внедрява нова географска карта, част от Географска информационна система (ГИС), действаща в Системата за електронни услуги (СЕУ). Новите функционалности към нея са разработени в полза на земеделските производители, които ще могат да работят по-лесно и гъвкаво в системата. 
   Подобренията в СЕУ включват и разширяване обхвата на интервенциите, свързани с промените в нормативната база, основани на Стратегическия план на Р. България. Нововъведенията са направени на база събраната обратна връзка от кандидатите на ДФЗ, основана на техния потребителски опит при работата със СЕУ.
   Всички кандидати по интервенциите на Директните плащания за Кампания 2024, ще могат да подадат заявленията си за подпомагане до обявения краен срок, който изтича на 30 юни тази година. 
   В тази връзка информираме, че днес временно ще бъде преустановен достъпа до СЕУ, който ще бъде възстановен на 07.06.2024 г.