Обратно Ново назначение в ръководството на Държавен фонд „Земеделие“

Ново назначение в ръководството на Държавен фонд „Земеделие“

УС / 21.05.2022
Ново назначение в ръководството на Държавен фонд „Земеделие“

   С решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ на длъжността заместник-изпълнителен директор с ресори прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 е назначен д-р Климент Петров.

  Д-р Петров е роден през 1973 г. Има богат опит в частния сектор като висококвалифициран експерт в областта на добрите земеделски практики GLOBALG.A.P., качеството и безопасността на храните и сертифицирането.

   Работил е към Програмата за интегритет на сертификационния процес (CIPRO) към GLOBALG.A.P., в направление „Безопасност на храните“ към „Муди Интернешънъл“ ООД и в Института по молекулярна биология.

   Бил е преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" и Университета на Нант. Член e на Съюза на българските учени.

    Владее английски, френски и руски език.