Обратно Окончателно плащане от 3 млн. лева получи модернизираното пристанище в Несебър

Окончателно плащане от 3 млн. лева получи модернизираното пристанище в Несебър

ПРСР и ПМДР / 26.10.2022
Окончателно плащане от 3 млн. лева получи модернизираното пристанище в Несебър

    Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе близо 3 млн. лв. (2 929 281 лв.) за изцяло модернизираното рибарско пристанище „Северна буна – Несебър”. Средствата са окончателно плащане на община Несебър, която е бенефициер по мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Програма за морско дело и рибарство (ПМДР  2014-2020). Безвъзмездната финансова помощ за изпълнението на проекта, който приключи успешно, е над 7 млн. лв. (7 386 840 лв.). В началото на август новият, вече функциониращ пристан, беше официално открит от министъра на земеделието Явор Гечев.

    Модернизираното пристанище „Северна буна – Несебър” е с четири вътрешни плаващи пристани за рибарски лодки, всеки от които е изграден от четири плаващи понтона. Съоръженията са оборудвани с пунктове за електрическа енергия, вода и осветление. Чрез въвеждането в експлоатация на новите съоръжения местата за лодки са увеличени на 121. На порта е изградена борса за продажба на прясна риба, битово помещение, склад за амбалаж, помещение за контрол на улова и административен офис с 2 хладилни камери и контролно-пропускателен пункт. С финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) рибарите в Несебър вече имат своето място за първична продажба на своя улов.

   С осъществяването на проекта за модернизация на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ се повишава енергийната ефективност на пристана, подобрява се опазването на околната среда, както и качеството на живот в рибарската общност.

    Модернизацията на пристанището е извършена под непрекъснато археологическо наблюдение и с грижа за културно-историческото наследство на Несебър, като град под егидата на ЮНЕСКО.