Обратно От 1 май започва прием по училищните схеми за учебната 2022/2023 г.

От 1 май започва прием по училищните схеми за учебната 2022/2023 г.

От 1 май започва прием по училищните схеми за учебната 2022/2023 г.

    Кандидатите по двете европейски схеми „Училищен плод" и „Училищно мляко" могат да подават заявления за одобрение за учебната 2022/2023 година от 1 до 31 май 2022 г. Документи се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по седалище и адрес на управление на заявителя.

    И през учебната година 2022/2023 по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ освен конвенционално произведени пресни плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, на децата ще се доставят и биологични продукти. Децата във всички учебни заведения, прилагащи Училищните схеми, ще получават и пчелен мед - най-малко 3 и не повече от 6 пъти за учебна година. Доставките ще се извършват при предварително уточнен и съгласуван с директора на учебното заведение график.

    Припомняме, че когато за едно учебно заведение доставките на плодове и зеленчуци и доставките на мляко и млечни продукти се извършват от различни доставчици, съпътстваща мярка предоставяне на пчелен мед се прилага от доставчика, посочен в декларацията по чл. 13, ал. 6 от наредбата. Когато никой от двамата доставчици не желае да предоставя пчелен мед, директорът разпределя по равно на двамата доставчици броя на доставките на пчелен мед и ги посочва в декларацията по чл. 13, ал. 6 от наредбата.

    И през новата учебна година, децата в училищата и детските градини ще получават 50 доставки по схемата „Училищен плод“ и 50 по схемата „Училищно мляко“ по предварително утвърдени от директорите на учебните заведения графици, които заявителите се задължават да спазват.

   Ангажиментът за осъществяване на контролът на доставките на продуктите по схемите за съответствие с графика на доставките по чл. 14, ал. 5, т. 6, съобразен с броя на децата и учениците, които редовно посещават учебното заведение, поемат директорите на съответните учебни заведения при подписването на декларация по чл. 13, ал. 6, като обръщаме внимание, че същата е изменена за предстоящата учебна година.

    За новата учебна 2022/2023 година образователните заведения ще бъдат задължени да осигуряват информация на родителите за участието на учебното заведение в съответната схема, за доставчиците по съответната схема и за графика на раздаване на съответните продукти. Те ще публикуват информацията на интернет страницата на учебното заведение или ще осигурят поставянето ѝ на видно място около входа на учебното заведение.

     Заявителите по схемите могат да открият всички актуални образци на документи за одобрение по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебната 2022/2023 година на електронната страница на ДФ „Земеделие“.