Обратно Отпускат се 1,4 млн. лева за реализация на българско говеждо месо

Отпускат се 1,4 млн. лева за реализация на българско говеждо месо

Отпускат се 1,4 млн. лева за реализация на българско говеждо месо

    Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за отпускане на до 1 440 000 лв. помощ de minimis на животновъди за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“. Помощта има за цел да подпомогне родните производители да реализират отгледаните от тях говеда предвид геополитическата криза, предизвикана от агресията на Русия срещу Украйна, както и от продължаващите негативни последици от пандемията от коронавирус.

    Срокът за кандидатстване по помощта е от 19 декември 2022 г. до 20 януари 2023 г.    Говедата, предназначени за клане, следва да са отглеждани най-малко през последните 4 месеца до датата на клане в стопанството на земеделския стопанин, кандидат по помощта. Те трябва да бъдат продадени от стопанството директно на кланица за клане, заклани на ишлеме или заклани в собствен кланичен пункт/кланица на земеделския стопанин. Необходимо е закланите животни да бъдат на възраст от 10 месеца включително, до навършване на 24 месеца.

    Помощта се предоставя за животните, заклани в периода 1 октомври 2021 - 30 септември 2022 г.

     Размерът на подпомагането е до 180 лв. на заклано говедо.

   Средствата ще бъдат изплатени в рамките на бюджет 2023 г. след утвърждаването на бюджета за държавни помощи за 2023 г.

    Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.