Обратно Отпускат се 18 000 лева за пчеларите, произвеждащи „Странджански манов мед“

Отпускат се 18 000 лева за пчеларите, произвеждащи „Странджански манов мед“

ПРСР и ПМДР / 02.05.2023
Отпускат се 18 000 лева за пчеларите, произвеждащи „Странджански манов мед“

   Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) утвърди 18 000 лв. помощ de minimis за земеделски стопани за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие на качеството на защитено наименование за произход „Странджански манов мед“/„Манов мед от Странджа“.

   Целта на минималната помощ е от една страна да се подкрепят настоящите производители на манов мед, а от друга – да се привлекат повече нови стопани, които да добиват уникалния пчелен еликсир. Странджанският манов мед е със защитено наименование за произход и се среща единствено в района на Странджа планина. Схемата ще съдейства за съхраняване на традициите и на поминъка в региона.

    На подпомагане подлежат производители на „Странджански манов мед“, които имат сключен договор за контрол за съответствие на продукта с одобрена спецификация с контролиращо лице, както и да са вписани в публичните електронни регистри на производителите на съответните продукти със защитени наименования, които се поддържат от Министерство на земеделието.

   Помощта за производител е в размер на 1800 лв. с ДДС и се предоставя за покриване на разходи за контрол за съответствие с продуктовата спецификация, включваща разходи за задължителна годишна проверка на място от контролиращо лице за контрол за съответствие и лабораторен анализ на продукта при направената задължителна годишна проверка.

  Предстои Държавен фонд „Земеделие“ да изготви указания съвместно с компетентните дирекции на МЗм, които министърът на земеделието трябва да утвърди.