Обратно Отпускат се 7,4 млн. лева за зимни пръскания през 2022 г.

Отпускат се 7,4 млн. лева за зимни пръскания през 2022 г.

Отпускат се 7,4 млн. лева за зимни пръскания през 2022 г.

   Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди годишен финансов ресурс за 2022 г. в размер на 7 400 000 лв. по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

   Помощта се предоставя на два етапа. Първият е през пролетта. Той обхваща периода от преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки.

    Размерът на ставката за 2022 г. е увеличен от 270 лв./ха с ДДС на 324 лв./ха с ДДС за пролетния етап и съответно за есенния етап - от 100 лв./ха с ДДС на 120 лв./ха с ДДС.

    Помощта се предоставя за закупени с разходооправдателни документи препарати за борба с вредителите. Средствата, които се предоставят за първия етап от помощта, са за продукти за контрол на вредителите, съгласно Националната програма по трайни насаждения през зимния сезон. При втория етап следва да покрият част от разходите на овощарите и градинарите, направени за растително-защитни продукти, които се използват през есента в периода на масов листопад и гниене на листата. През 2021 г. 3 479 стопани получиха 6 113 954 лв. по помощта.

   Целта на помощта е ограничаване на загубите от разпространяването на вредителите по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).

   ДФ „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в МЗм, ще изготвят указанията за кандидатстване по помощта.