Обратно Отпускат се още 9 млн. лева за хуманно отношение към свинете

Отпускат се още 9 млн. лева за хуманно отношение към свинете

Отпускат се още 9 млн. лева за хуманно отношение към свинете

    Допълнителен ресурс в размер на 9 000 000 лева ще получат свиневъдите по държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ за 2022 г. Това реши на свое заседание днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Така бюджетът по помощта се увеличава от 35 000 000 лв. на 44 000 000 лв.
    Припомняме, че на 3 февруари 2022 г. УС на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс по схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”, в размер на 35 000 000 лв.
    След проведени срещи с представители на бранша от сектор „Свиневъдство“, бе поет ангажимент за увеличаване на бюджета по помощта за 2022 г. с 9 000 000 лв. Тези средства са заложени като част от допълнителните средства в размер на 150 000 000 лв., предвидени за увеличаване на бюджета на ДФ „Земеделие“, в частта държавни помощи.
    Допълнителното подпомагане е с оглед неблагоприятната ситуация, в която се намира браншът и отчетените затруднения пред неговото функциониране.
     Помощта се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.