Обратно Пчеларите могат да приключват заявленията си за подпомагане в СЕУ до 2 октомври

Пчеларите могат да приключват заявленията си за подпомагане в СЕУ до 2 октомври

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ ) напомня на всички кандидати по интервенциите в сектор „Пчеларство“, че срокът за подаване на заявления за плащане е до 23:59 на 02.10.2023 г.
След попълване на заявлението в Системата за електронни услуги (СЕУ), то трябва да бъде приключено, като за успешно подадено се счита, когато е в статус „Заредено в ИСАК“. 
За улеснение на земеделските стопани, ДФЗ - РА разработи Ръководство за подаване на заявление за плащане
При възникнали въпроси за попълване на заявленията, кандидатите могат да се обръщат към Национална служба за съвети в земеделието, както и на телефоните на отдел „Пчеларство, публични интервенции и частно складиране“ в ДФЗ - 02/81 87 690, 02/81 87 694, 02/81 87 695, 02/81 87 696, 02/81 87 549 през целия период на прием, включително и в неработни дни (от 9.00 ч. до 17.00 ч.).