Обратно Промени в ръководството на Държавен фонд „Земеделие“

Промени в ръководството на Държавен фонд „Земеделие“

УС / 13.04.2022
Промени в ръководството на Държавен фонд „Земеделие“

   С решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ беше освободен заместник изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Владимир Атанасов с ресори „Селскостопански пазарни механизми" и „Инвестиционни схеми за подпомагане".
   Поста на заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ с ресори прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 напусна Виктория Иванова. Предстои избор на нови заместник изпълнителни директори.