Обратно С 2 млрд. лева директни плащания са подпомогнати стопаните за Кампания 2022, а за периода 2015-2022 г. – с 15,5 млрд. лева

С 2 млрд. лева директни плащания са подпомогнати стопаните за Кампания 2022, а за периода 2015-2022 г. – с 15,5 млрд. лева

    Земеделските производители получиха финансова подкрепа от близо 2 млрд. лв. (1 965 304 956 лв.) за Кампания 2022. Извършени са всички окончателни оторизации и разплащания по подадените през миналата година заявления за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания. Оторизираните суми са окончателни и са наредени след завършване на всички нормативно предвидени проверки.  Информацията за наредените средства по схеми и мерки за Кампания 2022 е публикувана на сайта на  Държавен фонд „Земеделие“
    Приключването на плащанията е изцяло съобразено със сроковете за одобрение и изплащане на финансовата помощ по схемите и мерките за директни плащания, предвидени в чл. 75 на Регламент (ЕО) № 1306/2013 на ЕП и на Съвета от 17.12.2013 г., според който превеждането на субсидиите се извършват в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година.
    В рамките на изминалия програмен период 2015-2022 г. по схемите и мерките за директни плащания ДФ “Земеделие” е оторизирал общо 15,5 млрд. лв. (15 528 572 371 лв.).