Обратно Стопаните получиха 13 млн. лева по подмярка 22.1 от ПРСР 2014-2020 заради войната в Украйна

Стопаните получиха 13 млн. лева по подмярка 22.1 от ПРСР 2014-2020 заради войната в Украйна

ПРСР и ПМДР / 10.10.2023

Държавен фонд „Земеделие“ преведе по сметките на земеделските стопани близо 13 млн. лв. (12 960 229 лв.) по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от ПРСР 2014-2020. Субсидии, в размер на 6 270 233 лв., са изплатени на 4 958 кандидати – пчелари, както и на производители на оранжерийни ягоди и малини. Още 6 689 996 лв. са оторизирани и на 1 132 стопани, отглеждали слънчоглед и кандидатствали по същата подмярка, но не получили подпомагане по първия прием.
В сектор „Пчеларство“ са изплатени 6 158 672 лв. на 4 949 стопани. Помощта се предоставя на база на броя на наличните пчелни семейства, установен при извършване на есенния преглед през 2022 г. и отразен в протокол за извършен профилактичен преглед от ветеринарен лекар. Пчелните семейства е необходимо да се отглеждат в собствен животновъден обект, регистриран по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
Финансиране, в размер на 111 561 лв., по подмярка 22.1 получиха и допустимите за подпомагане производители на ягоди или малини, оранжерийно производство. Помощта е изчислена само за площите, за които стопаните не са получили подпомагане по подмярката през предходния прием. 
Припомняме, че по подмярка 22.1 от ПРСР 2014-2020 eдин земеделски стопанин може да получи подпомагане не повече от 15 000 EUR (29 337 лева). Това е допустимият размер на помощта, записан в европейското законодателство.