Обратно Стопаните получиха 75,6 млн. лв. окончателно плащане по СЕПП за Кампания 2022

Стопаните получиха 75,6 млн. лв. окончателно плащане по СЕПП за Кампания 2022

Стопаните получиха 75,6 млн. лв. окончателно плащане по СЕПП за Кампания 2022

   Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 75,6 млн. лв. (75 616 491 лв.) по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2022. Субсидии получиха 52 573  земеделски стопани. Окончателната оторизация е извършена на база финалния за Кампания 2022 слой „Площи допустими за подпомагане“. Преводът е осъществен и след насрещна проверка на данните за заплати и осигуровки, които земеделските стопани са декларирали пред Националната агенция за приходите (НАП).
   Доплащането по схемата е извършено съгласно заповед № РД 09-564 на министъра на земеделието от 5 юни. В нея е определена окончателна ставка по СЕПП за Кампания 2022 г. в размер на 195,95 лв. на хектар.
   С настоящето плащане общо оторизираните средства по СЕПП за Кампания 2022 са 736 588 594 лв. Припомняме, че през декември миналата година ДФ „Земеделие“ изплати близо 661 млн. лв. (660 972 103 лв.) на 54 067 стопани. Тогава изчисленията бяха направени по индикативна ставка от 194,29 лв./ха.
   Земеделските стопани получават последно плащане по СЕПП, като схема от Директните плащания за периода 2014 – 2020 г. От Кампания 2023 г. съгласно Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) се замества с интервенцията – Основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ).