Обратно Стопаните получиха близо 2 млн. лева за зимни пръскания

Стопаните получиха близо 2 млн. лева за зимни пръскания

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати близо 2 млн. лв. (1 985 637 лв.) втори транш по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2023 г. Подпомагане получиха общо  2 700 допустими за подпомагане стопани, които отглеждат трайни овощни насаждения, маслодайна роза, ягоди и малини от общо 2 774 подадени заявления. Бюджетът на държавната помощ за 2023 г. е  8 000 000 лв. Тя има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).
Помощта се предоставя на два етапа. Първият е за закупуване на продукти за растителна защита, за контрол на вредители при трайни овощни насаждения, ягоди, малини и маслодайна роза, през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките. Припомняме, че през лятото стопаните получиха над 5,8 млн. лв. първи транш. Тогава бяха изплатени до 324 лв. на хектар с ДДС за закупени продукти за борба с вредителите.
Средствата, които се предоставят сега, за втория етап, покриват част от разходите на овощарите, направени за растително-защитни продукти, които се използват през есента. Те се прилагат в периода на масов листопад и гниене на листата. При него стопаните получават до 140 лв. на хектар с ДДС за закупени продукти за борба с вредителите.
Общо за годината по помощта са разплатени близо 7,8 млн. лв. (7 798 425 лв.)