Обратно Тютюнопроизводителите получават 70 млн. лева за Кампания 2021

Тютюнопроизводителите получават 70 млн. лева за Кампания 2021

Тютюнопроизводителите получават 70 млн. лева за Кампания 2021

    Държавен фонд „Земеделие“ изплати 70 012 383 лв. на 38 781 земеделски стопани по схемата за преходна национална помощ за тютюн. Финансовата подкрепа е утвърдена с решение на Управителния съвет на Фонда. Тя е изплатена за Кампания 2021 на производителите, които са отглеждали сортовите групи „Каба Кулак“, „Бърлей“, „Виржиния“ и „Басми“ през референтния период 2007 – 2009 г.
    Размерът на ставките по схемата е определен със Заповед на министъра на земеделието.
     При сортова група „Басми“, за количества до 1 тон включително, ставката е по 2,07 лв./кг (1,34 лв. + 0,73 лв.). За количества над 1 тон до 2 тона ставката е 2,01 лв./кг (1,34 лв. + 0,67 лв.). За тютюнопроизводители с количества над 2 тона по 1,34 лв./кг. Размерът на плащането за сорт „Каба Кулак“ е 1,05 лв./кг, за сорт „Бърлей“ е 0,77 лв./кг, а за „Виржиния“ е 0,61 лв./кг.
    Подпомагането по схемите за преходна национална помощ за тютюн се извършва съгласно разпоредбите на Наредба № 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 – 2009 г. Продукцията им следва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ).