Обратно УС на ДФЗ направи промени в състава на заместник-изпълнителните директори

УС на ДФЗ направи промени в състава на заместник-изпълнителните директори

УС / 13.07.2023
УС на ДФЗ направи промени в състава на заместник-изпълнителните директори

   С решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ се освобождава от длъжност заместник-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” с ресори „Технически инспекторат“ и „Краткосрочни схеми за подпомагане“ г-н Георги Динев. Неговия пост заема г-жа Лозана Василева.
   Освобождава се от длъжност заместник-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” с ресори „Селскостопански пазарни механизми“ и „Инвестиционни схеми за подпомагане“ г-н Димитър Горов. Неговия пост заема г-н Камен Диков.
   Освобождава се от длъжност заместник-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” с ресори „Директни плащания на площ “ и „Информационни технологии“ г-жа Владислава Казакова. Нейния пост заема г-жа Петя Славчева.