Обратно УС на ДФЗ одобри 47,5 млн. лв. помощ de minimis за секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“

УС на ДФЗ одобри 47,5 млн. лв. помощ de minimis за секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“

УС / 07.11.2023

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ одобри 47,5 млн. лв. помощ de minimis за секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“. Изплащането на тази помощ от държавния бюджет е записано в Меморандума от 20 септември 2023 г., който бе подписан от правителството и представители на Инициативния комитет за провеждане на общонационален земеделски протест.

Методиката за разпределението на средствата бе предварително обсъдена в понеделник с браншовите организации, подписали Меморандума, на среща в Министерството на земеделието и храните. В нея участваха министърът на земеделието и храните Кирил Вътев, заместник-министър Александър Йоцев, представители на Българска аграрна камара, Обединени български животновъди, Български фермерски съюз, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация, Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България, Националния съюз на говедовъдите в България, Съюза на животновъдите в България, Конфедерация на българските пчелари, Национално сдружение български свободни пчелари, Национална асоциация на тютюнопроизводителите – 2010, Националната асоциация на зърнопроизводителите, Националната асоциация на картофопроизводителите и др.

От страна на Министерство на земеделието и храните беше представен проект на методика за разпределяне на помощ от типа de minimis, съгласно  чл. 6 от Меморандума, която трябва да бъде разпредена на равни части за подпомагане на най-малките земеделски производители в сектор „Животновъдство“, в т.ч. пчелен мед и сектор „Растениевъдство“. Съгласно Меморандума разпределянето на всеки един от секторите ще бъде извършено по  методика, изработена съвместно с Министерството на земеделието и храните.

Проектът предвиждаше подпомагането да се разпредели между земеделски стопани отглеждащи до 150 едри преживни животни, до 300 дребни преживни, до 300 пчелни семейства и до 150 коня под селекционен контрол, като се вземат предвид проверените данни за 2022 г.

Преобладаващата част от браншовите организации в животновъдството изразиха недоволство от така представения проект и се обединиха, разпределянето на помощта de mimimis за сектора да бъде без ограничения в големината на стопанството спрямо определен брой животни и ставките да се определят на база животинска единица, в съотношение едри преживни животни: дребни преживни животни -1:6,6. Решението за правилата за разпределяне на помощта беше подписано от участниците в срещата.

От Българската аграрна камара предложиха предвидените за сектор „Растениевъдство“ 23,75 млн. лв. да бъдат насочени към производителите на сливи, десертно грозде, винено грозде, картофи и тютюн.

От Националната асоциация на картофопроизводителите поискаха да бъде отчетено намалението на площите с картофи спрямо 2022 г. и да бъдат подпомагани само земеделски стопани, които продължават да отглеждат тази култура и през тази година. В тази връзка бе постигнат консенсус заявленията да се основават на установените от ДФЗ в Кампания 2022 г. площи с картофи, без да се надхвърлят заявените по СЕПП през 2023 г. и производителите да имат регистрация в системата за фитосанитарен контрол на БАБХ.

Участниците в срещата се разбраха, че предстои допълнително подпомагане за сектор „Растениевъдство“, което ще бъде обсъдено с браншовите организации.

След като съгласуването със сектора приключи Министерството на земеделието и храните ще организира в спешен порядък разплащането на помощта към земеделските стопани.