Обратно Утвърдени са 54,6 млн. лева по преходните помощи за говеда, овце-майки и кози-майки за Кампания 2023

Утвърдени са 54,6 млн. лева по преходните помощи за говеда, овце-майки и кози-майки за Кампания 2023

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди общ финансов ресурс в размер до 54,6 млн. лв. (54 620 418 лв.) по интервенциите за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) и за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за Кампания 2023, насочени в подкрепа на животновъдите. 
Общият бюджет е определен въз основа на подадените заявления за двете интервенции през 2023 г. До 32 064 363 лв. са предназначени за изплащане на подпомагането по интервенцията за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството. По втората интервенция – за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството, одобрените средства са в размер до 22 556 055 лв.
Финансовата подкрепа по двете интервенции е утвърдена в съответствие на Регламент (ЕС) 2021/2115 на ЕП и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане по изготвените Стратегическите планове за ОСП. Там е разписано, че преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г.
През 2023 г. финансовият пакет за всяка от схемите за Преходна национална помощ може да достигне максимум 50% от пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.