Обратно В помощ на пчеларите ДФЗ публикува видео указания и ръководство за подаване на заявление по интервенциите в сектора

В помощ на пчеларите ДФЗ публикува видео указания и ръководство за подаване на заявление по интервенциите в сектора

bee

   Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи видеоклип с инструкции и ръководство за подаване на заявление за подпомагане по интервенциите в сектора на пчеларството в Системата за електрони услуги (СЕУ). Те са създадени за улеснение на земеделските стопани, относно подпомаганите интервенции и дейности, условията за допустимост, общи изисквания, финансова помощ и ред за подаване на заявление.
Видео указанията са публикувани в YouTube канала на Държавен фонд "Земеделие", а ръководството е достъпно на интернет страницата на Фонда. 
   Припомняме, че от днес до 26 юли  2023 г.  се приемат заявления по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2023 г.  Финансовият ресурс по тях за тази година е в размер на 10 091 365 лева.
   Кандидатите по интервенциите в сектора на пчеларството подават документи за финансова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис (КЕП). През СЕУ ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на ДФЗ.