Обратно Важно за потребителите на СЕУ

Важно за потребителите на СЕУ

Важно за потребителите на СЕУ

   Държавен фонд "Земеделие" уведомява земеделските стопани, потребители на Системата за електронни услуги (СЕУ), че към 31.01.2022 г. системата работи с пълния набор от функционалности.

    В унисон със стремежа на Фонда за предоставяне на допълнителни електронни услуги, в индивидуалните профили на кандидатите, в меню "Географска карта" е добавен и функционален слой с декларираните парцели за Кампания 2021.

      Към настоящия момент в системата поетапно се зареждат и данните, предоставени от Министерството на земеделието от цифровата орто-фото карта, изготвена по самолетно заснемане от 2021 г.