Обратно Важно за всички бенефициери по интервенциите в сектора на пчеларството

Важно за всички бенефициери по интервенциите в сектора на пчеларството

Важно за всички бенефициери по интервенциите в сектора на пчеларството

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) информира кандидатите, че с промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), който влезе в сила от 01.01.2023 г., всички земеделски стопани, които искат да подадат заявления за подпомагане, следва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ). През СЕУ ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на ДФЗ – РА. Кандидатите по интервенциите в сектор „Пчеларство“ също ще подават документи за финансова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис (КЕП).
   ДФЗ - РА приканва всички пчелари, които нямат регистрация в СЕУ, да се регистрират преди началото на приема, който ще бъде обявен допълнително на страницата на институцията.
   Регистрацията в Системата за електронни услуги е лесна и бърза.
   От началната страницата на Системата за електронни услуги, в секция „Потребителски панел“, се избира „Вход/Регистрация“. Под полето за въвеждане на потребителско име и парола, трябва да се избере „Заявка за регистрация на потребител“, след което земеделският стопанин въвежда своите лични данни. Последната стъпка е „Връзка с бенефициент“, където се въвежда Уникалния регистрационен номер (УРН) на кандидата в ИСАК.
   Потвърждението на регистрацията се извършва лично в Областна дирекция на ДФЗ – РА. След като разполагат с потвърдена регистрация, желаещите да кандидатстват за подпомагане в направление "Пазарни мерки и интервенции в сектор пчеларство", могат предварително да се запознаят с наличната във ВетИС на БАБХ информация за пчелините им. Тази информация е достъпна на страница "Справки", секция "Специфични справки по конкретни схеми", справка "Пчелини". Ако в страницата не се визуализира информация за пчелините Ви, е необходимо да натиснете бутона "Обнови" и да изчакате зареждане на данните от системата на БАБХ.
   За улеснение, в секция „Обратна връзка и помощ“ на СЕУ са публикувани видео ръководства за регистрация и работа със системата.