Обратно Видео указания разясняват как се генерират възражения срещу слой „Физически блокове“ за Кампания 2023

Видео указания разясняват как се генерират възражения срещу слой „Физически блокове“ за Кампания 2023

Видео указания разясняват как се генерират възражения срещу слой „Физически блокове“ за Кампания 2023

   За улеснение на земеделските производители Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи видео с указания как се генерират възражения срещу проекта на слой „Физически блокове“ за Кампания 2023. Разясненията се отнасят и за площите, определени като подходящи за косене, съгласно разпоредбите на националното законодателство. Видеото с инструкциите е публикувано в YouTube канала на ДФЗ
   Справките се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ. При несъгласие с посочените данни, кандидатите могат да въведат възраженията си през своя индивидуален профил в СЕУ. Документите се подават до 16 февруари 2024 г. по образец, генериран в Системата, до министъра на земеделието и храните чрез областните служби „Земеделие“ към Министерството на земеделието и храните. 
   Препоръчително е всички стопани да извършат справка, като при затруднение в проверката или при подаване на възраженията, могат да се обърнат за съдействие към областните дирекции и общинските служби по земеделие към МЗХ.
   След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене.