Обратно Започна приемът на заявления за хуманно отношение към птици и свине

Започна приемът на заявления за хуманно отношение към птици и свине

Започна приемът на заявления за хуманно отношение към птици и свине

   От 27 март 2023 г. в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ започна приемът на заявления за участие по схемите „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците".

   Документи за държавната помощ за хуманно отношение към птиците се подават до 13 април, като изплащането на помощта ще започне от 25 април 2023 г. Размерът на финансовата подкрепа за 2023 г., определен от Управителния съвет на ДФ „Земеделие“, е 27 712 000 лв. По видове птици помощта е както следва:

   ·   Кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица) – 88,01 евро на животинска единица;

     ·   Родители от всички видове  (от 18-та до 60-та седмица) – 181,53 евро на животинска единица;

     ·   Бройлери един оборот – 17,38 евро на животинска единица;

     ·   Пуйки за угояване – 29,65 евро на животинска единица;

     ·   Гъски - 29,65 евро на животинска единица;

   ·   Патици един оборот (до 12-та седмица - 84 дни)  – 26,58 евро на животинска единица.

   Указанията за прилагане на помощта за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците са качени на сайта на ДФ „Земеделие“.

   Кандидатстването за подпомагане за отглеждане на свине-майки по схемата за хуманно отношение към свинете е също от 27 март до 13 април 2023 г.

   Помощта за отглеждане на прасета за угояване се предоставя за заявен брой животни при спазване на изискванията, включени в указанията за прилагане на схемата. За подпомагане на прасета за угояване, документи за участие в първия транш ще се приемат от 9 до 19 май 2023 г. Вторият транш ще е отворен за прием на заявления от 4 до 20 септември, а третият – от 6 до 20 октомври 2023 г. Срокът за изплащане на помощта е до един месец след крайната дата за подаване на заявления.

   Финансовият ресурс за 2023 г. по схемата е 36 717 000 лв. Помощта е както следва:

     ·   свине–майки – 84,13  евро на животинска единица (164,54 в лева);

    ·   прасета за угояване – 76,76  евро на животинска единица (150,12 в лева).

Указанията по схемата за хуманно отношение към свинете са качени на сайта на ДФ „Земеделие“.