Обратно Земеделските стопани получиха доплащане по държавната помощ заради войната в Украйна

Земеделските стопани получиха доплащане по държавната помощ заради войната в Украйна

държавна помощ

   Доплащане от близо 25 млн. лв. (24 794 572.32 лв.)  беше преведено по сметките на земеделските стопани,  подали заявления по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ през настоящата година.
   Припомняме, че одобреният бюджет по помощта за 2023 г. е в размер на 213 000 000 лв. и е разпределен в следните направления:
•  „Животновъдство" - 102 000 000 лв.;
• „Растениевъдство"  - 111 000 000 лв..
   През 2023 г. бяха обявени 2 приема по схемата като приетите заявления са общо 36 802, от които 35 364 са допустими за подпомагане. 
   Във връзка с наличен остатъчен ресурс, УС на ДФ „Земеделие“ взе решение за увеличение на прилаганите ставки по предложение на Министерство на земеделието и храните.