Обратно Животновъдите кандидатстват до 19 май за подпомагане по първи транш за прасета за угояване

Животновъдите кандидатстват до 19 май за подпомагане по първи транш за прасета за угояване

Животновъдите кандидатстват до 19 май за подпомагане по първи транш за прасета за угояване

   Животновъдите могат да кандидатстват до 19 май за първи транш подпомагане за брой реализирани угоени прасета по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“.

  За държавната помощ през 2023 г. е утвърден бюджет от 36 717 000 лв. Помощта за прасета за угояване е 76,76 евро на животинска единица (150,12 в лева). Документи се подават в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Срокът за изплащане на помощта е до един месец след крайната дата за подаване на заявления.

   За да получат помощ за третия транш, фермерите трябва да докажат, че в периода от 01.01.2023 г. до 30.04.2023 г. са продали угоените от тях прасета.

   Припомняме, че помощта за хуманно отношение към свинете се предоставя в две направления. Първото е насочено в подкрепа отглеждането на свине – майки. Кандидатстването по него е еднократно през годината. Приемът се състоя в периода 27 март до 13 април 2023 г.

   Помощта по второто направление е за реализирани и продадени прасета за угояване и се предоставя за заявен брой животни. Кандидатстването по него, съгласно указанията, става на 3 транша. Приемът по втори транш е от 4 до 20 септември 2023 г., а този по трети транш - от 6 до 20 октомври 2023 г.

   Действащите указания за 2023 г. по схемата за хуманно отношение към свинете, утвърдени от Управителния съвет на Фонда, са публикувани на сайта на ДФЗ