Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в ДФЗ за 2022 г.