БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г. НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
публикувано на 31.01.2024
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023 Г.
публикувано на 10.01.2024
БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г. И БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗИ ЗА 2025 И 2026 Г. НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
публикувано на 05.01.2024
БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г. НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
публикувано на 04.01.2024
DFZ_doklad_30.06.2023
публикувано на 23.11.2023
8400_Pril-3-prog-format-2023-2025
публикувано на 11.08.2023
БЮДЖЕТ ДФЗ 2023
публикувано на 11.08.2023
ОТЧЕТ НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА 2022 Г.
публикувано на 21.03.2023
Отчет на Програмния бюджет на ДФЗ 30.06.2022
публикувано на 03.12.2022
Бюджет за 2022 г.
публикувано на 03.12.2022
Критерии за подбор и оценка на приоритетни инвестиционни проекти
публикувано на 03.12.2022
Бюджет 2022 ДФЗ_8400
публикувано на 03.12.2022