Изготвени са 1 536 договора за над 326 млн. лева по НПВУ

Други / 18.06.2024
Държавни помощи / 17.06.2024
Държавни помощи / 17.06.2024
Държавни помощи / 17.06.2024
Схеми и мерки за подпомагане

Схеми и мерки за подпомагане

Регламенти, закони, наредби

Регламенти, закони, наредби

Уведомления

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

Обяви за работа в ДФЗ

Обяви за работа в ДФЗ

Анкети

Анкети

Подай сигнал

Подай сигнал

Важни дати и срокове

Важни дати и срокове

Финансова информация

Финансова информация

Система за сигурно електронно връчване

Система за сигурно електронно връчване

Външни системи

Външни системи

Одитен комитет