От 01 януари 2024 г. до днес по схемите за предоставяне на Държавни помощи са изплатени общо  
409 878 254
 лв.

 

В това число от 01 януари 2024 г. до днес от направление "Краткосрочни схеми за подпомагане" са изплатени в размер на: 
402 059 285
 лв.

В това число от 01 януари 2024 г. до днес от направление "Инвестиционни схеми за подпомагане" са изплатени в размер на:  
7 818 969
 лв.