От 1 януари 2023 г. до днес по схемите за предоставяне на Държавни помощи са изплатени общо  
495 628 743
 лв.

 

В това число от направление "Краткосрочни схеми за подпомагане"са изплатени в размер на: 
478 195 991
 лв.

В това число от направление "Инвестиционни схеми за подпомагане" до 31.08.2023 г. са изплатени в размер на:  
17 432 752
 лв.