От 1 януари 2023 г. до днес по схемите за предоставяне на Държавни помощи са изплатени общо  
733 507 629
 лв.

 

В това число от направление "Краткосрочни схеми за подпомагане"са изплатени в размер на: 
625 809 171
 лв.

В това число от направление "Инвестиционни схеми за подпомагане" до 01.11.2023 г. са изплатени в размер на:  
107 698 458
 лв.