Уведомление за неполучени писма до заинтересованите лица изразили несъгласие с данни от Системата за мониторинг на площ за Кампания 2023, във връзка с неизплатени субсидии по интервенции, част от „Директните плащания“