Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието, храните и горите

Начало - Контакти

Централно управление

 

Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция

София 1618

 

бул. "Цар Борис III" 136

 

Карта на Google

Телефон централа:

 

Телефон информация:

  

02/81-87-100

 

02/81-87-202

Е-мail:

 

Призовки и съобщения, връчвани от съдилищата:

 

dfz@dfz.bg

 

prizovki@dfz.bg

Сигнали за измами и корупционни практики 

Телефон:

 

 

е-mail:

 

0700-106-16 

*на цената на един градски разговор

  

signali@dfz.bg

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Дирекция „Договориране по прилагане на мерки за  развитие на селските райони“

 

 

Горещи телефони

 

 

 

Дирекция "Оторизация на плащанията по ПМРСР"

 

Горещи телефони

 

 

е-mail:

 

 

 

  

 

 

0884 362 285;  0889 502 487

 

 

  

 

  

 

0889 922 624; 0889 502 906

 

 

vaprosi_obshtini_prsr@dfz.bg

chastni_prsr@dfz.bg

vomr@dfz.bg

 

РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

 

02/ 81-87-543

02/ 81-87-542

ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ

 

 

Мярка 214 „Агроекологични плащания“,

Мярка 10 „Агроеколoгия и климат“,

Мярка 11 „Биологично земеделие“

02/ 81-87-449

02/ 81-87-479

 

 

02/ 81-87-203

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ

 

 

Отдел „Вино промоционални

програми и лицензии“

  

 

Отдел „Училищни схеми“

 

Отдел „Пчеларство, мляко и интервенции”

Национална програма по пчеларство

Договорни отношения в сектора на млякото

Частно складиране и публична интервенция

 

Отдел „Организации на производители

на плодове и зеленчуци“

 

 

 

02/ 81-87-504

02/ 81-87-514

02/ 81-87-513

02/ 81-87-532

 

02/ 81-87-506

 

 

 

02/ 81-87-690

02/ 81-87-549

 

02/ 81-87-690

 

 

02/ 81-87-523

 

ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

 

02/ 81-87-216

ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

 

Дирекция „Краткосрочни схеми

за подпомагане“

 

 

 

02/81-87-316

02/81-87-520

02/81-87-261

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ

 

 

02/ 81-87-760

02/ 81-87-257

02/ 81-87-248

 

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
15 октомври 2021 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“.